Monthly Archives

June 2020

In Tổng Hợp

Comeback PSD Bìa Giới Thiệu – New 2019

25 Views June 30, 2020 25 Comments

Nhận edit bìa kiếm cơm zalo: 0922517904 ──────────────────────────── ◆CÁC PHẦN MỀM EDIT BÌA PC: ◆Photoshop Cs6 : (Pass:Sinhvienit.net) ◆Camtasia 9.1 : ◆Font Chữ : ────────────────────────────── ◆LIÊN HỆ: ◆Email: nmh.info.pro1707@gmail…

Continue Reading