Bài 1 Cơ Sở Dữ Liệu MySQL XÂY DỰNG TRANG GIỎ HÀNG TRONG LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB VỚI PHP

0
92T3H Hà Nội – Chia sẻ tài liệu lập trình PHP
Mục tiêu :
-Giới thiệu trang Giỏ hàng
-Tạo trang giỏ hàng
-Xử lý các chức năng trong trang Giỏ hàng.
Nội dung :
-Giới thiệu trang Giỏ hàng
-Lưu trữ, xử lý dữ liệu trong Giỏ hàng
-Các bước xây dựng trang Giỏ hàng.
1. Giới thiệu trang Giỏ hàng
-Dùng để lưu trữ thông tin các mặt hàng mà người dùng chọn mua.
2. Lưu trữ thông tin trong Giỏ hàng
-Sử dụng Session để lưu trữ thông tin Giỏ hàng của mỗi người dùng.
3. Các bước xây dựng trang Giỏ hàng
-Hiển thị các Sản phẩm
-Xử lý khi người dùng chọn mua 1 sản phẩm
-Hiển thị các sản phẩm trong Giỏ hàng
-Xử lý các chức năng cập nhật, xóa các sản phẩm trong Giỏ hàng

Nguồn: https://batdongsanvingroup.vn

Xem thêm bài viết khác: https://batdongsanvingroup.vn/xay-dung/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here