Hướng dẫn đọc và phân tích Báo cáo tài chính

1
89Xem thêm:
– Thủ tục mở tài khoản và các vấn đề liên quan đến giao dịch Chứng khoán
– Cổ phiếu OTC là gì ? Cách mua bán cổ phiếu OTC
– Margin là gì ? Tìm hiểu Margin trong đầu tư Chứng khoán
– Lưu ký Chứng khoán là gì ? Tại sao phải lưu ký Chứng Khoán
– Ủy quyền trong giao dịch đầu tư Chứng Khoán
– Hướng dẫn xem bảng giá Chứng khoán
– Hướng dẫn cách mở tài khoản chứng khoán online
– Thời gian giao dịch, biên độ giá trong giao dịch Chứng khoán Việt Nam
– Các trang web tìm hiểu về Chứng khoán – Trang thông tin Chứng Khoán
– Hướng dẫn đặt lệnh mua bán chứng khoán
– Ngày giao dịch T+2 và T+3 trong đầu tư chứng khoán
– Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán
– Cách rút tiền – chuyển tiền từ Công ty chứng khoán qua tài khoản ngân hàng
– Những rủi ro khi đầu tư Chứng khoán và cách phòng tránh
– Cần bao nhiêu tiền để đầu tư Chứng khoán ?
– Cổ tức là gì ? Tìm hiểu cổ tức trong đầu tư chứng khoán
– Các loại phí và thuế trong đầu tư chứng khoán
– Những điều cơ bản cần biết khi đầu tư Chứng khoán ở Việt Nam

Hướng dẫn đọc và phân tích Báo cáo tài chính
Bảng báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là bảng cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp như tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền…

Nhà đầu tư sử dụng phân tích cơ bản đọc – hiểu và sử dụng các thông tin từ báo cáo tài chính để đưa ra quyết định đầu tư.
Báo cáo tài chính gồm 3 bảng chính: Bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ.

1. Bảng cân đối kế toán là gì?
– Định nghĩa
Bảng cân đối kế toán chủ yếu phản ánh tổng quát tình hình tài sản của DN theo giá trị tài sản và nguồn vốn hình thành tài sản tại một thời điểm nhất định (cuối quý, cuối năm).

Đơn giản hóa về tài chính cá nhân, sẽ trả lời câu hỏi: “Tại thời điểm xyz, giá trị tài sản bạn quy ra tiền là bao nhiêu?” Trả lời : “Cái nhà: 2 tỷ, Tài khoản chứng khoán 3 tỷ, trong đó nợ ngân hàng 1 tỷ, vợ chồng tự có là 4 tỷ”.

Bảng cân đối kế toán sẽ ghi những thông tin như vậy của doanh nghiệp.

– Nguyên tắc của bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán đại diện cho tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể.
Với cơ cấu và nguyên tắc cân bằng:
Tổng tài sản = Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn.
Nguồn vốn = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu.
Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn
Trong đó:
• Tổng tài sản bao gồm Tài sản ngắn hạn ( Là chứng khoán 3 tỷ), tài sản dài hạn (là cái nhà 2 tỷ).
• Nguồn vốn tức là nguồn hình thành tài sản, gồm Nợ phải trả (nợ ngân hàng 1 tỷ), Vốn chủ sở hữu ( vợ chồng tự có 4 tỷ).
• Trong ví dụ trên: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn = 5 tỷ
Tất nhiên, báo cáo kế toán doanh nghiệp sẽ phức tạp hơn như tiền mặt, khoản phải thu, hàng tồn kho, nhà xưởng, nợ vay ngân hàng, nợ đối tác, lợi nhuận giữ lại…

2. Bảng báo cáo hoạt động kinh doanh là gì?
– Định nghĩa
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một thời kỳ hoạt động của doanh nghiệp ( khoảng thời gian thường là 1 quý, 6 tháng hoặc 1 năm). Nói cách khác báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Báo cáo kết quả kinh doanh trình bày thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận được tạo ra do hoạt động kinh doanh trong giai đoạn đó.
– Nguyên tắc của bảng báo cáo hoạt động kinh doanh.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập để trình bày thông tin về về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong thời kỳ xác định. Theo nguyên tắc cân đối:
Doanh thu – Chi phí = Lợi nhuận

3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?
– Định nghĩa
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi nhận dòng tiền mặt chạy ra và dòng tiền mặt chạy vào của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian (thời kỳ) nhất định (thường là 1 quý, 6 tháng hay 1 năm).
Do đó, nó cung cấp thông tin giúp người sử dụng đánh giá các thay đổi trong tài sản thuần, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi của tài sản thành tiền, khả năng thanh toán và khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra các dòng tiền trong quá trình hoạt động.

#baocaotaichinh #chungkhoan #chungkhoanvietnam

►Facebook:
►Instagram:
►Twitter:
►Email: nguyenthephu@gmail.com
►ĐT, Zalo, Viber: 0986681979

Nguồn: https://batdongsanvingroup.vn

Xem thêm bài viết khác: https://batdongsanvingroup.vn/tai-chinh/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here